به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، ژنرال غای در این دیدار با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت حضور ناظران سازمان ملل در سوریه گفت با توجه به شرایط امنیتی در سوریه شورای امنیت تصمیم گرفت که تعداد ناظران را کاهش دهد و این حضور در حجم کوچکتری استمرار خواهد یافت.

رئیس هیأت ناظران سازمان ملل مأموریت اخضرابراهیمی نماینده جدید دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه را در راستای مأموریت کوفی عنان دانست. وی اظهار داشت اخضرابراهیمی خلال روز جاری، گزارش برنامه مأموریت خود را به شورای امنیت ارائه خواهد کرد.

ژنرال غای با تأیید اخبار مربوط به ناکامی گروههای مسلح معارض در سیطره یافتن بر شهرهای دمشق و حلب، استمرار وضعیت نظامی در این کشور را یک تهدید برشمرد و گفت طولانی شدن بحران باعثمی شود تا طرفهای درگیر دچار اشتباهات بزرگتری شوند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با اشاره مجدد به موضع جمهوری اسلامی ایران در تاکید بر راه حل سیاسی در خصوص بحران سوریه، ضمن اشاره به نشست مشورتی وزرای خارجه در تهران اظهار داشت که این نشست تجلی اراده کشورهای حامی حل سیاسی بحران سوریه از طریق گفتگوهای جدی و سازنده بین طرفهای متنازع در تحولات سوریه می باشد.

سفیر کشورمان با اشاره به دخالتهای غیرمسئولانه برخی کشورهای منطقه ای و طرفهای بین المللی که از طریق اعزام گروههای مسلح به داخل سوریه صورت می گیرد، نسبت به پیچیده تر شدن بحران و سرایت دامنه آن به خارج از مرزهای سوریه هشدار داد.

سفیر کشورمان از عملکرد فنی و منصفانه کوفی عنان نماینده سابق دبیرکل در سوریه تشکر نمود. شیبانی با اشاره به شرایط حساس و ویژه سوریه، بر ضرورت توجه و اهتمام نماینده جدید دبیرکل سازمان ملل به واقعیتهای صحنه بحران و بویژه حق مردم سوریه در تعیین سرنوشت خود بدون هرگونه دخالت خارجی، تاکید کرد. سفیر کشورمان آمادگی ایران در کمک و مساعدت به نماینده جدید سازمان ملل را اعلام کرد.

محمدرضا رئوف شیبانی با اشاره به سفر اخیر خانم والری آموس نماینده دبیرکل در امور انساندوستانه، گزارشی از مجموعه اقدامات و کمکهای انساندوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم سوریه در زمینه های بهداشتی و خدماتی را به ژنرال غای نماینده سازمان ملل ارائه کرد.

رئیس هیأت ناظران سازمان ملل ضمن معرفی سرپرست دفتر هیأت ناظران در دمشق از همکاری سفارت در دوره گذشته تشکر کرد.

وی با اشاره به نقش سازنده کشورمان در تحولات سوریه ، بر ضرورت همکاری تمامی طرفهای منطقه ای و بین المللی در جهت ارائه طرح پیشنهادی حل سیاسی بحران برای سوریه تاکید ورزید.