به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، آژانس بینالمللی انرژی اتمی چند روز پیش در بیانیه ای اعلام کرد که گفتگوهای مسئولان ایران و آژانس درباره "مسائل مهم باقی مانده" ۲۴ آگوست در وین برگزار میشود.

ریاست گروه مذاکره کننده کشورمان را علی اصغر سلطانیه سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی برعهده خواهد داشت.

هرمان ناکارتس معاون مدیرکل آژانس در امور پادمانها نیز مسئولیت تیم مذاکره کننده آژانس را بر عهده دارد. همچنین رافائل گروسی دستیار ویژه مدیرکل نیز، وی را در این جلسه همراهی می کند.

مذاکرات ایران و آژانس پیش از نشست فصلی شورای حکام برگزار می شود.

شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ۱۰ تا ۱۴ سپتامبر در وین تشکیل جلسه می دهند و یوکیو آمانو مدیرکل آژانس گزارش خود درباره ایران را به اعضای شورای حکام ارائه خواهد داد.