به گزارش افکارنیوز به نقل از بولتن، محسن هاشمی در جوابیه ای که در پاسخ به گزارش رسانه ها مبنی بر خارج کشور رفتن وی منتشر شده بود، اعلام کرد که وی و خانواده و فرزندان در ماه رمضان و شب های قدر در مشهد بوده اند.

اما گزارش خبرنگار ماحاکی است که وی به خارج کشور سفر کرده است و این شائبه وجود دارد که اگر محسن هاشمی اکنون در داخل کشور به سر می برد، چرا ظرف روزهای گذشته، وی در داخل کشور رویت نشده است؟
همچنین با وجود ادعای وی مبنی بر سفر به مشهد مقدس برای حضور در مراسم معنوی شبهای قدر، گزارش یا تصاویری مبنی بر حضور او در مراسمهای احیای این شب ها در مشهد منتشر نشد.