به گزارش افکارنیوز، روزنامه کیهان نوشت: ح-ز كه چند سال پيش سعي كرد در ميان خوانندگان جايي براي خود پيدا كند اما ناكام ماند، نامه اي خطاب به دادستان - كه معلوم نيست منظور از آن كيست- نوشته و البته به جاي ارسال به مقام مسئولي، آن را در صفحه فيس بوك و فضاي مجازي منتشر كرده مبني بر اينكه عاجزانه تقاضا دارم بنده را هر گونه كه صلاح مي دانيد و به هر جرمي كه مناسب تشخيص مي دهيد دستگير نموده و بازداشت نماييد و نيازي هم به محاكمه نيست من كتباً اتهامات وارده را مي پذيرم.
وی خواستار آن شده که پس از بازداشت با مصطفی تاج زاده هم سلول شود.
یادآور می شود ماهانه چند مقاله و اظهارنظر از تاج زاده در سایت های وابسته به حزب مشارکت منتشر می شود لابد حاکی از این است که نسبت به او خیلی سخت گیری می شود!
۲ سال پیش انتشار ویدئویی از اظهارات تاج زاده در جمع هم حزبی هایش - کسانی نظیر عبدالله رمضان زاده - شوک وسیعی در میان اعضای حزب مشارکت ایجاد کرد. تاج زاده در این ویدئو که در فضای مجازی منتشر شد، اذعان می کند که به عنوان کسی که سالها در وزارت کشور ستاد انتخابات فعالیت کرده، تقلب آن هم در حد ۱۱ میلیون را ناممکن می داند.
ادعای تقلب سنگ بنای فتنه و آشوب ۸ ماهه در سال ۸۸ و به تعبیر محمد علی ابطحی(معاون خاتمی در زمان ریاست جمهوری) اسم رمز آشوب بود.
ح-ز طي چند سال اخير تحركاتي را براي سوژه قرار گرفتن از سوي مراكز قضايي و امنيتي انجام داد اما مورد اعتنا قرار نگرفت. در برخي موارد مشابه، چنين اقداماتي در جهت فاكتور كردن بعدي براي محافل بيگانه بوده است.