سید عزت الله ضرغامی رییس رسانه ملی در حال بوسیدن یکی از بازیگران خردسال لشکر امام حسین (ع) سریال مختارنامه