مهدي خورشيدي دبير گروه مشاوران جوان رئيس جمهور در گفتوگو با فارس اظهار داشت: تعدادي از مشاوران رئيس جمهور مورد تقدير و تجليل قرار گرفتند و سپس تعديل شدند.

وی از تعیین ترکیب جدید مشاوران رئیس جمهور در آینده‌‌‌ نزدیک خبر داد و افزود: شورای مشاوران رئیس جمهور با ترکیب ‌و ‌دستورالعمل جدید شورای مشاوران که توسط رئیس جمهور ابلاغ شده، در آینده‌ نزدیک شروع به فعالیت می‌کند.

دبير گروه مشاوران رئيس جمهور ابراز اميدواري كرد تركيب جديد اين شورا همانند گذشته براي دولتمردان مثمرثمر باشد.