افكار نيوز - با جايگزيني ملکزاده: مشايي در نشست خبري حاضر نشد
نشست خبری اسفندیار رحیم‌مشایی برای تشکیل دستاوردهای همایش ایرانیان خارج از کشور، به نشست خبری محمدشریف ملک‌زاده تبدیل شد.

به گزارشافکار به نقل از فارس، در حالی که قرار بود بر اساس برنامه ارائه شده جانشین احمدی‌نژاد در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در نشستی خبری همایش ایرانیان خارج از کشور را تشریح کند، که وی در این نشست خبری شرکت نمی‌کند.
براساس آنچه اعلام شده، محمدشریف ملک‌زاده دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور قرار است دستاورد همایش بزرگ ایرانیان خارج از کشور را تشریح کند.
علت تغییر برنامه اسفندیار رحیم‌مشایی مشخص نیست اما به نظر می‌رسد بازتاب‌های گسترده نسبت به اظهارات وی در همایش ایرانیان خارج از کشور و انتقادهایی که به محتوای سخنرانی وی شده، دلیل عدم حضور نامبرده در نشست خبری باشد.

/ب.