گفته مي شود حميد رسايي نماينده مردم تهران با شكايت يك شاكي خصوصي به دادگاه ويژه روحانيت احضار شده است.

به گزارش افکار امروز شنیده شده است رسایی در پی برخی اظهار نظرها علیه فرزند یکی از مقامات با شکایت وی مواجه شده است واکنون باید برای پاسخ به اتهامات وارده به دادگاه ویژه روحانیت برود.

بر اساس آيين نامه داخلي مجلي هنگامي كه از يك نماينده شكايت مي شود چنانچه اين شكايت در راستاي انجام وظايف نمايندگي آن نماينده نباشد هيات رييسه ابلاغيه دادگاه را به وي اعلام مي كند تا براي پيگيري به دادگاه مراجعه كند.