افكار نيوز - عدم تغییر ساعات کاری مجلس درماه رمضان
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ‌ گفت: ساعات کاری صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس در این ماه تغییر نخواهد کرد.

به گزارش افکار، حسین سبحانی‌نیا به فارس گفت: ساعات کاری صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس در ماه مبارک رمضان تغییر نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه نمایندگان ملت طبق روال همیشه در صحن علنی مجلس و کمیسیون‌ها حضور خواهند داشت، گفت: بر این اساس ساعات کاری مجلس در این ماه مبارک تغییر و یا کاهش نخواهد داشت.
عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین یادآور شد: نمایندگان مجلس سال گذشته نیز در ماه مبارک رمضان در ساعت همیشگی خود در جلسات علنی مجلس و کمیسیون‌ها حضور داشتند.

/ب.