افكار نيوز - چالش بر سر انتخاب اولين استاندار زن
با تایید ایجاد استان البرز به مرکزیت کرج رایزنی ها برای انتخاب استاندار این استان افزایش چشمگیری داشته است.

به گزارش افکار به نقل از آخرین، درباره این استان که ازمدتها پیش فاطمه آجورلو که از تصدی پست وزارت در دولت دهم ناکام مانده بود برای استاندار شدنش بر سر زبان ها افتاده بود اما با این حال آخرین خبرهای رسیده گواه آنست که رقیب تازه ای برای فاطمه آجورلو پیدا شده است.

بر این اساس، محمد رویانیان که پس از فاصله گرفتن از ناجا به عنوان مشاور رئیس جمهور و رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت منصوب شده بود با واگذاری برخی اختیاراتش به دیگر مقامات دولتی عملا روزهای کم کاری را پشت سر می گذارد.

اما با تمام این احوال، رویانیان که از گزینه های اصلی تصدی گری استانداری مازندران به شمار می رفت و خود تمایلی به رفتن به این استان نشان نداد در حال حاضر رقیب جدی فاطمه آجورلو به شمار رفته و چند تن از مقامات با نفوذ دولتی در صددند برای کاستن از مخالفت برخی مراجع و بزرگان با اولین استاندار زن، رویانیان را به عنوان استاندار البرز معرفی کنند.

/ب.