تهران امروز در یادداشتی نوشت:
* اغلب این واکنش‌ها معطوف به‌شروط اخیر وی در دیدار با جمعی از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی است.

*اندکی تامل نشان می‌دهد با توجه به‌واقعیت‌های سیاسی جاری و انتظارات اصولگرایان، نوعی «وارونه‌نمایی» صورت گرفته است.

*در مجموعه انتظاراتی که از خاتمی بخصوص در طول ایام پس از انتخابات و اوج‌گرفتن فتنه‌های سیاسی می‌رفت، دو شاخص، به‌طور برجسته‌ای خودنمایی می‌کرد. نخست اینکه او در مقام یک اصلاح‌طلب موضع خویش را در قبال فتنه‌های سیاسی و اخلاقی که از جانب اصلاح‌طلبان رخ داد، روشن سازد.

* مروری بر تازه‌ترین مواضع خاتمی در دیدار با برخی نمایندگان اقلیت مجلس، حکایت از آن دارد که هیچ‌یک از این دو شرط محقق نشده است. رویکرد خاتمی و مواضعش در برابر هنجارشکنی‌های اخلاقی و سیاسی، کماکان مبتنی بر توجیه، بهره‌گیری از مفاهیم مبهم و دوپهلو بود و نشانه‌ای از شفافیت مواضع دیده نمی‌شد.

* طرح بازگشت خاتمی بهعرصه سیاسی، حتی اگر توسط فرد اصولگرایی طرح شود، درخواستی برای مقاصد صرف سیاسی مانند رقیبتراشی انتخاباتی و امثالهم نیست، هدف مطلوب و مهمتر، جلوگیری از دوری فزاینده برخی از دامن نظام و مردم است. این هدف که منظری خیرخواهانه داشت، اینک با لجاجت آگاهانه برخی اهل سیاست، فرصت و جایی برای تحقق ندارد.