افکار نیوز - سایت رجا نیوز در خبری که از خبرنامه دانشجویان ایران نقل کرد خبرگزاری مهر را منیع رسانه های ضد انقلاب دانست و نوشت: خبرگزاری مهر که در حوادثفتنه گون بعد از انتخابات به پوشش خبری سران فتنه رو آورده بود استراتژی جالبی را درانتخاب سوژه های خبری و تصویری خود اتخاذ کرده است.

رجا ادامه داده است: نوع انتخاب اکثر اخبار این سایت به گونه ای است که بسیاری از سایت های خبری اپوزوسیون از این اخبار در تحلیل های خود نهایت استفاده را می کنند.
به کار بردن خبرهایی که نتیجه ی جز نبود امنیت در کشور در تمام جهات را نشان می دهد یکی از رویکردهای این سایت به عنوان سوژه برای سایت های معاند به شمار می رود.
دراین گزارش اخبار نقل شده در برخی سایتها مورد استناد قرار گرفته و به عنوان نمونه آمده است: جرس: مدیر یک مجتمع فناوری های پیشرفته در ایران اعلام کرد " بیش از پنجاه تا شصت درصد سیستمهای کامیپوتری در ایران، تحت خطر جاسوسی الکترونیک و هک قرار دارند. " همزمان کارشناسان رایانه ای اعلام کردند که در ایران، به دلیل عدم آشنایی مردم با برخی ابزارها و روشهای هک و جاسوسی الکترونیک و نحوه مقابله با آن، آسیب پذیری سیستم های اطلاعاتی به مراتب بیش از دیگر کشور می باشد. به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به نظر کارشناسان، به دلیل عدم آشنایی و نبود آموزشهای مدون در ایران، بین پنجاه تا شصت درصد سیستمهای کامپیوتری ایران، در خطر جاسوسی الکترونیک هستند. "

خبرنامه دانشجویان که رجا از آن نقل کرده است درج چنین اخباری را مصداق سیاه نمایی دانسته و تاکید کرده است: به کارر بردن سوژه های منفی و نشان دادن وضع فاجعه بار و سیاه برخی نقاط کشور با ترفندهای خبری از نکاتی است که در این خبرگزاری به کار برده می شود.
در پایان این گزارش آمده است: به نظر می رسد که خبرگزاری مهر ارتباط تنگاتنگی را با اپوزوسیون داخل و رسانه های خارجی آنها برای سیاه نمایی و جلو بردن پروژه ی ایجاد احساس نارضایتی از نظام و سیاه نمایی در داخل کشور به وجود آورده است.