پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت:

محمدحسن صالحی مرام، دبیر شورای اطلاع رسانی دولت در این نشست در سخنانی با ادعای صورت گرفتن هجمههای سازمانیافته علیه دولت در مراسم های گرامی داشت سالگرد حماسه تاریخی ۹ دی اظهار داشت: متاسفانه این روزها شاهد حملات ناجوانمردانه علیه دولت خدمتگزار هستیم. در سالروز ۹ دی هم در برخی از مراسمات تعرضات عجیبی علیه دولت و آقای رحیم مشایی صورت گرفت در حالی که آقای مشایی خود را سرباز کوچک ولایت فقیه می داند و می گوید؛ اگر کسی به وی در ولایتمداری نمرهای کمتر از ۲۰ بدهد در حق او جفا کرده است. عده ای اصرار دارند ایشان را در مقابل نظام قرار دهند. هر کس قلم سیاه بر روی اسم ارادتمندان نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری بکشد، خیانت کرده است.