افكار نيوز - مدير عامل جديد صندوق تامين اجتماعي از افزايش 6 درصدي حقوق بازنشستگان در سال جاري خبرداد.

به گزارش خبرنگار افکار، حافظی مدیرعامل جدید صندوق تامین اجتماعی گفت: بدنبال ایجاد منابعی هستیم تا حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم و همچنین حقوق‌های معوقه را نیز پرداخت کنیم.

وی با اشاره به کهولت و زیان‌ده بودن برخی شرکتهای متبوع، ‌اظهار داشت: با ایجاد شبکه جدید مدیریتی و با عنایت به خرد جمعی می‌توانیم این مشکل را نیز حل و فصل کنیم.

حافظی با اشاره به تغییرات در سطح مدیران این صندوق، ‌تصریح کرد: تغییر زیادی نخواهیم داشت و نظ بیشتر استفاده از پتانسیل موجود درون سازمان است.

/ب+