افكار نيوز - همه جاسوسانی که نصرالله نام برد
دبیرکل حزب الله لبنان در افشاگری حیرت انگیز دوشنبه شب خود از مهمترین جاسوسان اسرائیل در خاک لبنان نام برد که توسط دستگاه امنیتی این کشور دستگیر شده اند.

به گزارش افکار، مشرق نوشت: به گفته نصرالله عمده اعترافات این جاسوسان باید مورد بررسی و مطالعه دادگاه بین المللی پرونده ترور رفیق الحریری قرار می گرفت. اسامی این جاسوسان و عمده وظایفی که از سوی اسرائیل داشته اند به شرح زیر است

۱ - فیلیپوس حنا صادر
* - متولد۱۹۶۴ در لبنان دستگیر شده در سال سال ۲۰۰۶
* - ماموریت: جمع آوری اطلاعات کلیدی درباره سران لبنان برای اسرائیل از سال ۲۰۰۶ - جمع آوری اطلاعات درباره مواضع نظامی لبنان که برخی از آنها متعلق به ارتش لبنان بوده است - جمع آوری اطلاعات درباره شخصیتها و رهبران سیاسی و نظامی لبنان. جمع آوری اطلاعات درباره منزل میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان در عمشیت - جمع آوری مشخصات خارجی منزل، ورودی ها و جاده های منتهی به خانه سلیمان و مقدار فاصله آن از ساحل، زمان لازم برای رسیدن از خط ساحلی به این خانه با پای پیاده و با خودرو، و پارکینگهای خودرو که نزدیک این خانه بودند. جمع آوری اطلاعات درباره جان قهوه چی فرمانده ارتش لبنان از جمله درباره قایق تفریحی خاص وی

۲ - سعید طانیوس العلم
* متولد ۱۹۵۸ در لبنان - آغاز مزدوری برای اسرائیل از سال ۱۹۹۰ - سال ۲۰۰۹
* ماموریت: نظارت بر رفت و آمدهای سمیر جعجع و سعد الحریری - جمع آوری اطلاعات درباره شخصیتهای سیاسی رسمی و حزبی لبنان - مشخص کردن و اعلام سریع زمان حضور سعد حریری در منزل سمیر جعجع. کنترل رفت و آمدهای سمیر جعجع به کلیه مناطق لبنان. کنترل رفت و آمد برخی سیاستمداران به قهوه خانه های منطقه جبیل

۳ - محمود رافع
* متولد سال ۱۹۴۹ در لبنان. آغاز مزدوری برای اسرائیل از سال ۱۹۹۳ سال دستگیری ۲۰۰۶
* ماموریت: حضور و شرکت در چهار عملیات ترور علیه علی دیب، جهاد جبریل، علی صالح و برادران مجذوب. کار گذاشتن چند بمب بین سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۵ از جمله بمب گذاری در منطقه الناعمه در سال ۱۹۹۹ و بمب گذاری در منطقه الزهرانی در سال ۲۰۰۴ که هدف از آن ترور نبیه بری رئیس پارلمان لبنان بوده است که دستگاه اطلاعاتی لبنان آن را خنثی می کند - پناه دادن و کمک کردن به چند گروه اسرائیلی در داخل خاک لبنان - پذیرایی و پناه دادن و کمک کردن به شماری از گروههای اسرائیلی در داخل خاک لبنان - خارج کردن جاسوسان اسرائیلی از خاک لبنان از طریق نوار ساحلی یا نوار مرزی زمینی.

۴ - ناصر نادر
* - متولد سال ۱۹۶۵ لبنان. آغاز مزدوری برای اسرائیلی ها از سال ۱۹۹۷ سال دستگیری ۲۰۰۹
* - ماموریت: همکاری با گروه ترور کننده شهید غالب عوالی در حومه جنوبی بیروت در سال ۲۰۰۴. جاسوسی برای اسرائیل و کمک به اجرای عملیات های ترورو. او یک مسلمان شیعه از جنوب لبنان است و به درخواست دستگاه اطلاعاتی اسرائیل در منطقه جل الدیب سکونت داشت ولی مشخص نیست با چه هدفی در این منطقه به سر می برده است.

۵ - فیصل مقلد
* - متولد سال ۱۹۷۷ لبنان. آغاط مزدوری برای اسرائیلی ها از سال ۲۰۰۳. سال دستگیری ۲۰۰۶
* - ماموریت: انتقال عوامل اجرایی اسرائیلی از سواحل لبنان به داخل لبنان یا بالعکس - پذیریایی چند روزه تا چند هفته ای از این افراد - حمل و نقل چندانهای بزرگ سیاه رنگ و تجهیزات تدارکاتی و اسلحه به داخل خاک لبنان - همکاری با همسرش حیات الصلمی که او نیز جاسوس اسرائیل بوده در جمع آوری اطلاعات برای ترور برادران المجذوب

۶ - غسان جرجس الجد
* - متولد سال ۱۹۴۰ لبنان آغاز مزودوری برای اسرائیل از ابتدای دهه ۹۰ سال ۲۰۰۹ موفق شد از لبنان بگریزد
* - ماموریت: ایفای نقش امنیتی و حمایتی از جاسوسان اسرائیل - استقبال و خارج کردن عناصر دستگاه جاسوسی اسرائیل در سواحل لبنان و مرزهای زمینی که بیشتر آنها به طور پنهانی برای انجام ماموریت های امنیتی و لجستیکی وارد لبنان می شدند - انتقال بمب و کیف های سیاه از جمله در بسیاری از عملیات های امنیتی اسرائیل - همراهی و همکاری با دستکم دو افسر امنیتی و کمک به آنها برای ورود به خاک لبنان از طریق دریا و ساحل الجیه در سال ۲۰۰۴ - شرکت در عملیات ترور شهید غالب عوالی در تاریخ ۱۲ دسامبر سال ۲۰۰۴ - اقدام به فرار از زندان پس از دستگیری در سال ۲۰۰۶

/ب.