حسین ابراهیمی نماینده مردم بیرجند و درمیان درگفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره با استراتژی جدید اصلاح طلبان برای عدم بازگشت مهدی هاشمی به کشور، اظهار داشت: درصورت عدم بازگشت مهدی هاشمی به کشور اتهامات وی در دادگاه غیابی بررسی خواهد شد.

رئیس هیئت داوری فراکسیون اصولگرایان تأکید کرد: در صورت اثبات اتهامات وی حکم صادره از طرف دادگاه صالحه و قوه قضاییه از طریق پلیس اینترپل پیگیری می شود.

ابراهیمی دستگیری مهدی هاشمی را طبق قوانین بین المللی امری بدیهی خواند و اظهار داشت: با شکست استراتژی اصلاح طلبان و بازگشت مهدی هاشمی به ایران وی طبق رأی دادگاه غیابی محاکمه خواهد شد.