اسفنديار رحيم مشايي رئيس دفتر محمود احمدينژاد فردا سهشنبه عازم لبنان خواهد شد.

به گزارش فارس، وی در این سفر حامل پیام رئیس جمهور کشورمان به میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان می‌باشد.

اين سفر در چارچوب تحكيم روابط ايران با كشورهاي عربي ارزيابي ميشود، كه از سوي صالحي سرپرست وزارت امور خارجه اعلام و از سوي احمدينژاد در حال پيگيري است.