شهرام شکیبا نوشت: وزیر راه و ترابری خوب است. برای اثبات این جمله دلایل گوناگونی دارم که مهمترین آنها همیشه آخرین کار و آخرین گفتار ایشان است. مثلاً اینکه دیروز در پایان نشست با مدیران کل استانها از آنها امتحان تستی گرفته تا میزان تسلط آنها را بر منشور ۲۸ مادهای وزارت راه بسنجد. البته آقای بهبهانی قبلاً به مدیرانکل استانها هشدار داده بوده که از آنها در اینباره امتحان خواهد گرفت.

طبیعتاً اینکه آن همه مدیرکل محترم با کت و شلوار و ریش و غیره پشت میز بنشینند تا امتحان بدهند و آقای بهبهانی هم در نقش مراقب بین آنها قدم بزند تا کسی تقلب نکند و استرس امتحان و اجازه گرفتن برای رفتن به دستشویی و وقت کم و تقلب رساندن و… می‌تواند ده‌ها موقعیت طنز‌آمیز درست کند که این بخش کار را به تو خواننده محترم واگذار می‌کنم و منتظر کامنت‌های شما برای مطلب در سایت هستم.

اما برای اینکه برای سایر مدیران‌کل در وزارتخانه‌های دیگر هم آمادگی لازم ایجاد شود که اگر مجبور به امتحان شدند، غافلگیر نشوند، یک نمونه از سؤال‌های تستی کارشناسی را برای وزارتخانه‌های گوناگون در جدول زیر تقدیم می‌کنم.