افكار نيوز - به نظر ميرسد صدا و سيماي ايران در پارهاي مواقع اسلامي بودن خود را فراموش ميكند و اين موضوع با توجه به تكرار مكررات ديگر از حد اشباه و سوئ تفاهم گذشته و به يك عادت روز مره تبديل شده است

پس از نمایش فیلمی که یک زن مشهور به فساد جنسی در آن بازی می‌کرد، آن هم در روز نیمه شعبان و نمایش فیلم صهیونیستی هورتون فیله برای کودکان، ‌در اقدامی عجیب، ‌سیمای ایران به نمایش یک صحنه سخیف در راستای اجرای پروژه حیا زدایی اسرائیل از کودکان ایران پرداخت.

به گزارش افکار، خبرنامه دانشجویان ایران، نوشت: ظهر دیروز در برنامه " تند تند کارتون " شبکه تهران صحنه سخیفی که در کارتون‌های خارجی معمول است، پخش شده است.
در انتهای کارتون " للک و بلک " که به رابطه دو نفر می‌پردازد صحنه سخیفی مقابل چشم کودکان پخش شد.
پروژه قبح زدایی امری است که متأسفانه این روزها در صداوسیما پیش گرفته شده است.
فیلم‌هایی نیز برای کودکان تولید شده که این فیلم‌ها تحت عنوان " مجموعه جدید طنز کودکان "(بخوانید آموزش رقص) به فروش می‌رسد به راحتی در اختیار کودکان قرار می‌گیرد.


/ب.