عصرایران؛ عده ای بر آقای احمدی نژاد خرده می گیرند كه چرا علیرغم آنكه قرار بوده به موازی كاری با وزارت خارجه پایان دهد، با اعزام آقای مشایی به عنوان نماینده اش به كشورهای مختلف، عملا بحث نمایندگان ویژه و به موازات آن، موازی كاری را احیا كرده است؟!

به نظر می رسد دوستانی که چنین انتقاداتی دارند از دقت نظر کافی محروم اند زیرا این کار بی حکمت نیست(مانند بقیه کارهای آقای رییس جمهور).

اما دلیل و حکمتش دو چیز است:

۱ - اگر خوب دقت کنید الان هیچ گونه موازی کاری وجود ندارد. در واقع با حدف عملی وزارت خارجه از مناسبات موجود، بحثموازی کاری از بیخ و بن منتفی است.

دوستانی که فیثاغورثرا خوب خوانده اند می دانند که برای شکل گیری بحثموازی، حداقل باید دو خط وجود داشته باشد ولی وقتی یک خط حذف می شود، موضوع موازی کاری هم می رود پی کار خودش.

بنابراین کسانی که مدعی موازی کاری اند بروند اول هندسه بخوانند بعد بیایند حرف بزنند.

۲ - آقای مشایی به عنوان نماینده رییس جمهور نرود، کی برود؟ هر کس دیگری که بخواهد پیام رییس جمهور را به کشورهای مختلف ببرد، تا برگردد، بنده خدا چهار ستون بدنش می لرزد که نکند وسط انتقال پیام، عزل شود و یارو طرف خارجی به فرستاده ایرانی بگوید: متاسفم، شما همین چند دقیقه پیش برکنار شدید رفتید پی کارتان!

اما آیا درباره آقای مشایی چنین امکانی وجود دارد؟ حاشا و کلا!

بنابراین بهترین گزینه برای بردن پیام رییس جمهور به اطراف و اکناف عالم، شخص آقای مشایی است.

حالا دیدید كه همه كارها حكمت دارد و بعضی ها بی خود دلشان شور می زند؟!