شورای مركزی مجمع روحانیون مبارز یكشنبه شب با حضور اكثریت اعضاء و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی تشكیل جلسه داد.

به گزارش ایسنا؛ در این جلسه، اعضای شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز، سال نو میلادی و میلاد حضرت عیسی مسیح(ع) پیامبر بزرگ خداوند را به هموطنان مسیحی و به همه پیروان راستین آن حضرت تبریک گفته و اظهار امیدواری کردند که در سایه تعالیم پیامبران الهی شاهد جهانی عاری از جنگ، خشونت، ترور، فقر، ظلم و تبعیض باشیم.

در این جلسه همچنین نسبت به «تشدید فضای هتاکی، تهمت و دروغ در برخی رسانه‌ها و تریبون‌ها» ابراز تأسف شد.

اعضای شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز همچنین بر لزوم عمل به بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره حرمت غیبت و لزوم رعایت احتیاط در گفتار و کردار تاکید و خاطرنشان کردند: «رواج فضای تهمت و هتاکی نسبت به برخی از شخصیت‌های برجسته کشور مصداق عمل نکردن به این رهنمودها است».

در این جلسه همچنین با انتقاد از مباحث مطرح شده از سوی یكی از مقامات قضایی در نماز جمعه، بر لزوم فراهم شدن امكان پاسخگویی از سوی كسانی كه برخی از این مباحث در مورد آنها مطرح شده است، تاكید شد.