نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اعطای نشان سر به "سایمون گس" وزیر مختار انگلیس را یک دهن کجی آشکار به ملت ایران عنوان کرد.

به گزارش مهر؛ علی مطهری نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعطای نشان " سر " به سایمون گس سفیر انگلیس در تهران گفت: این اقدام دولت انگلیس در حقیقت یک دهن کجی آشکار به ملت ایران با توجه به وقایع قبلی محسوب می شود.

وی افزود: سابقه سفیر انگلیس در تهران و اقدامات وی در خصوص این مساله کاملا روشن و واضح است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت خارجه باید تدابیر مناسب را در مورد این مسئله و برخورد مناسب در خصوص چنین مساله ای را اتخاذ کند.

مطهری نسبت به پایان این گونه برخوردها با تصویب طرح کاهش روابط با انگلیس ابراز امیدواری کرد.