دیروز خبرگزاریها از بازداشت شهردار منطقه 3 تهران خبر داده و نوشتند این فرد که تنها یک ماه از انتصابش به شهرداری می گذشته است به اتهام اختلاس بازداشت شده است.
شنیده های خبرنگار افکار نیوز حاکی از آن است که بازداشت این فرد ارتباطی با فعالیت وی در شهرداری نداشته است.
گفته می شود آنچه به عنوان اتهام به وی نسبت داده می شود مربوط به فعالیت وی در استانداری تهران است که موضوع آن به چند سال پیش بر می گردد.

گفتنی است فرد مذکور ابتدای آبان ماه گذشته به سمت شهرداری منطقه 3 تهران منصوب شد اما کمتر از یک ماه بعد به دلیل اتهامات وارده از کار برکنار شد.