به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه با برقراری مقررات لغو روادید یك ماهه برای دارندگان گذرنامه سیاسی و خدمت بین ایران و دو كشور كامبوج و مالاوی به شرط عمل متقابل موافقت كرد.
با تصویب دولت برقراری مقررات لغو روادید یک ماهه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت بین ایران و دو کشور کامبوج و مالاوی به شرط عمل متقابل مجاز شد.
این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاهای ذی ربط ابلاغ شده است.