افكار نيوز - محمد باقر قالیباف در گفتگو با مهر درباره حمایت شهرداری تهران از انتقال دانشگاهها به اطراف شهر تهران گفت: وقتی می گوییم اطراف شهر تهران اگر منظور خارج از حریم شهر تهران است که در اختیار شهرداری تهران نیست اما در اطراف تهران که در محدوده شهرداری تهران باشد قطعا ما از این سیاست استقبال می کنیم.

وی ادامه داد: در طرح جامع این موضوع تصویب شده است که در تهران تنها شاهد توسعه دانشگاهی در مقطع تسهیلات تکمیلی باشیم. شهرداری تهران از این سیاست استقبال می کند و طبیعتا اگر کمکی از دست ما بربیایید حتما انجام می دهیم. در واقع فقط در شهر تهران تسهیلات تکمیلی دانشگاهها مورد توجه خواهد بود و مقطع لیسانس به خارج تهران منتقل می شود.

شهردار تهران در پاسخ به این سئوال که آیا انتقال جمعیت دانشجویی مقاطع پایین تر از تحصیلات تکمیلی می تواند در کاهش بار ترافیکی تهران موثر باشد گفت: خوب طبیعتا. نزدیک به ۵۰ درصد دانشجویان در شهر تهران و در استان تهران متمرکز هستند. این تعداد دانشجو ترددهای زیادی را در بر می گیرند. هرگونه تراکم زدایی و هرگونه تمرکززدایی در شهر تهران که برخواسته از یک تصمیم عقلانی باشد ما از آن استقبال خواهیم کرد البته بعضی مواقع طرحهایی مطرح می شود که به نظر می رسد کارشناسی شده نیست.

قالیباف در پاسخ به این سئوال که آیا منظور شما از طرحهای غیرکارشناسی خروج ۴۰ درصد کارمندان دستگاهها و انتقال بخشی از وزارتخانه ها به خارج از تهران است به مهر گفت: نمی توانم در این موضوع اظهار نظر کنم. به عنوان یک مدیر اجرایی مثلا وقتی می شنوم قصد دارند بخشی از یک وزارتخانه مانند معاونت دانشجویی وزارت علوم را به یک استان همجوار تهران انتقال دهند یا وزارتخانه ای را به چند بخش و هر بخش به استانی منتقل شود این سئوال در ذهن من نقش می بنندد که آیا این اقدام معقول به نظر می رسد.
وی ادامه داد: به جهت مدیریتی احساس می کنم یک مقدار این موضوع قابل بررسی است ولی این که ما روند مهاجرت به شهر تهران و روند مهاجرت بی رویه به استان تهران را کنترل کنیم و آن را کاهش دهیم سیاست خوبی است.
قالیباف افزود: خیلی از افرادی که به تهران مهاجرت می کنند به دلیل فرصتهای شغلی در تهران است و به نظر من اگر دولت این فرصتها را در سایر مناطق مانند تهران گسترش دهد اقدام مناسبی صورت گرفته است. اینکه کیفیت زندگی در تهران برای جلوگیری از مهاجرت به این شهر متوقف شود یا در تهران کیفیت زندگی ارتقا پیدا نکند اقدام درستی نیست. باید کاری کنیم که بقیه جاهها مثل شهر تهران رشد پیدا کنند.
وی اضافه کرد: ما در تهران به دنبال این هستیم که توجه به جنوب را بیشتر کنیم. آیا توجه به جنوب به معنی این است که ما رشد شمال شهر را متوقف کنیم. این کار خطا است. معنای اقدامات ما این است که رشد را در جنوب افزایش دهیم و نسبت به رشد شمال شهر نیز عنایت شود.

/ب.