محسنی اژهای در مورد اظهارات دولتآبادی، دادستان تهران درباره محاکمه میر حسین موسوی، مهدی کروبی و سید محمد خاتمی گفت: کسی تا کنون نگفته به زودی سران فتنه محاکمه خواهند شد.

به گزارش خبرآنلاین؛ به گفته سخنگوی قوه قضاییه، هنوز اقتضائات دستگیری این افراد مهیا نشده و دستگاه قضایی قطعا برای برخورد با آن‌ها که به گفته اژه‌ای قانون شکنی کرده‌اند و به نظام ضربه زده‌اند، خود را آماده خواهد کرد.

این مقام قضایی در مورد اظهارات دولت‌آبادی و این که آیا وی در جایگاه حقوقی اظهار نظر کرده است افزود: پسندیده است همکاران بتوانند جایگاه و شان خود را در زمان‌هایی که در مجامع مختلف سخنرانی می‌کنند رعایت کنند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد..