به گزارش شبکه ایران، سایتهای خبری از احضار مدیرمسئول روزنامه "جوان" به دادگاه خبر دادند.

احضار " سیدنظام الدین موسوی " مدیر مسئول روزنامه جوان به دادگاه با شکایت فائزه هاشمی رفسنجانی صورت گرفته است.

گفتنی است سال گذشته نیز مهدی هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و سیدمحمد خاتمی در اقدام هماهنگ دست به طرح شکایت از روزنامههای جوان و ایران و مدیران مسئول این روزنامهها زده بودند که با رای دادگاه، موسوی و اشتهاردی تبرئه شدند.