جعفر قادری در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: پیش از این پذیرش دانشجوی شهریهای در برنامه پنجم توسعه به تصویب رسیده بود و قید و شرطی برای آن پیشبینی نشده بود اما در جلسه امروز کمیسیون تلفیق برای رفع ایراد شورای نگهبان قرار شد تا شروطی برای پذیرش دانشجوی شهریهای تعیین شود.

وی افزود: از جمله این شروط آن است که برای مقطع کارشناسی، شرکت در کنکور و قانون پذیرش دانشجو و در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا، ضوابط علمی خاص تعیین شد.

این عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم اضافه کرد: همچنین مقرر شد تا در مدرک و محل تحصیل دانشجو قید شود که نوع پذیرش وی شهریه‌ای بوده تا با دانشجویی که از طریق کنکور سراسری و با رقابت فشرده‌تری پذیرفته می‌شود، تفکیکی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: همچنین مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، انتخاب معاونت برنامه‌ریزی استاندار به پیشنهاد استاندار و حکم وزیر کشور مانند روال گذشته بود و سایر ایرادات شورا، ایرادات جزیی و شکلی بود که آن را برطرف کردیم.

عباسعلی نورا، عضو دیگر کمیسیون تلفیق نیز درباره جلسه صبح این کمیسیون به خبرنگار ایسنا گفت: شورای نگهبان در رابطه با مصوبه ادغام بنگاهها و شرکتهای اقتصادی کوچک و بزرگ ایرادی را با استناد به اصل اضرار به غیر و انحصار وارد دانسته بود که بعد از بحثهای فراوان مقرر شد شروطی از جمله عدم اضرار به غیر و عدم انحصار به این مصوبه اضافه شود.