افكار نيوز - فارس نوشت، فیروزآبادی:مشایی فردی افسارگسیخته و سخنانش جرم علیه امنیت ملی است

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با انتقاد شدید از طرح موضوعاتی چون مکتب ایرانی تاکید کرد: این قبیل اظهارات را انحراف و جرم علیه امنیت ملی و حمله به ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی می دانیم.

سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستادکل نیروهای مسلح صبح امروز در جلسه دفاع از رساله دکترای یکی از دانشجویان دانشکده امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی با عنوان " بررسی تبیین تأثیر فرهنگ و تفکر بسیجی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران " به تشریح اهداف و راهبردهای جریان نوظهور اَبَرسرمایه‌داری در جهان پرداخت و گفت:

" من در جلسات گذشته درباره اَبَرسرمایه‌داری در حال ظهور که بتدریج استکبار جهانی و امپریالیزم امریکا را به کنار زده و خود ایفای نقش جهانی سازی را دنبال می کند صحبت کرده ام و این بار در فهم علل و انگیزه ها و ضرورتهای توجه به فرهنگ بسیجی در مقابله با آن به بعضی از راهبردهای اَبَرسرمایه‌داری که بی ارتباط با بعضی مسائل روز ما هم نیست اشاره کنم. "

/ب.