تظاهرات مردم تهران در روز جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ در میدان ژاله / پیکر جمعی از شهدای واقعه ۱۷ شهریور تهران در سالن غسالخانه بهشت زهرا…

کد خبر: 143431