به گزارش افکار نیوزبه نقل از مهر، اسحاق آل حبیب سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک، در نشست مجمع عمومی این سازمان به مناسبت روز بین المللی مقابله با آزمایشات هسته ای، قاطعانه به اظهارات هیات نمایندگی آمریکا علیه برنامه هسته ای ایران پاسخ گفت.

وی در پاسخ به سوزان برک نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور عدم اشاعه که در این اجلاس کشورمان را به سرپیچی از تعهدات بین المللی خود در زمینه عدم اشاعه هسته ای متهم و برنامه هسته ای ایران را مغایر پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای دانسته بود، گفت: مضحک این است که کشوری که اولین و بیشترین آزمایشات هسته ای جهان را انجام داده و کماکان به انجام آنها با وسایل مختلف ادامه می دهد و تنها کشوری است که از بمب اتمی استفاده کرده و حتی در حال حاضر نیز کشورها را به استفاده از آنها تهدید می کند، کشوری که یکی از بیشترین ذخائر سلاحهای هسته ای دنیا را دارا بوده و همچنان نیز به مدرن سازی و توسعه این سلاحهای غیرانسانی ادامه می دهد، کشوری که با نقض آشکار تعهدات بین المللی خود، سلاحهای هسته ای خویش را در اختیار دیگران قرار داده و یا در سرزمینهای آنها مستقر کرده است و یکی از بیشترین کمکها را در ساخت سلاحهای هسته ای به رژیم اسرائیل به عنوان تنها منشأ بی ثباتی و ناامنی در خاورمیانه داشته است، و کشوری که آشکارا تعهدات حقوقی بین المللی مصرح خود در زمینه خلع سلاح هسته ای تحت پیمان منع گسترش را نقض نموده است، اتهاماتی را علیه برنامه هسته ای کاملاً صلح آمیز کشور من که یک عضو پای بند به کلیه تعهدات خود تحت پیمان منع گسترش است، مطرح می سازد، در حالی که این کشور با این سابقه سیاه در تاریخ فعالیت ها و سیاست های هسته ای خود لیاقت آن را ندارد.

آل حبیب همچنین طی سخنرانی خود در این اجلاس خواستار اجرای عملی خلع سلاح هسته ای در جهان شد و تاکید کرد: جهان نیازمند اقدامات عملی برای دور کردن خطر جنگ هسته ای و رفع تهدیداتی است که بشریت بواسطه وجود سلاحهای اتمی با آن مواجه است.

وی اضافه کرد: پس از فاجعه مصیبت بار بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی، اگرچه حذف سلاحهای هسته ای به عنوان بالاترین اولویت جامعه بین المللی در آمد و در همین راستا مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در اولین قطعنامه خود خواستار امحای کامل سلاحهای اتمی گردید، لیکن متأسفانه عدم پای بندی کشورهای دارای سلاح هسته ای به تعهدات خود در زمینه خلع سلاح هسته ای، نه فقط باعثتضعیف اعتبار معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای شده، بلکه این تحول نامیمون، همراه با برنامه کشورهای دارای سلاح هسته ای برای مدرنیزه کردن، ارتقاء و گسترش سلاحهای اتمی خود باعثناامیدتر شدن ملتها در مورد تحقق جهان عاری از سلاحهای هسته ای شده است.

اسحاق آل حبیب اضافه کرد: دنیای عاری از سلاح هسته ای نباید امری صرفا ذهنی قلمداد شود، بلکه برعکس، این امر باید بصورت عینی در جهان محقق شود و برای عملی شدن آن بیشترین مسئولیت متوجه کشورهای دارنده سلاح هسته ای است.

وی تصریح کرد: این کشورها باید لفاظی و بازی با کلمات را کنار گذاشته و برای اجرای تعهدات خلع سلاحی خود اقدامات عملی انجام دهند.

سفیر و معاون نمایندگی دائم کشورمان تاکید کرد: در همین راستا رژیم صهیونیستی نیز به عنوان تنها غیرعضو پیمان منع گسترش در منطقه خاورمیانه که دارای سلاح هسته ای هم هست، بایستی وادار شود که به خلع سلاح هسته ای و پیوستن فوری و بدون پیش شرط به این پیمان تن در دهد و برای قرار دادن کلیه تأسیسات هسته ای خود تحت نظارت کامل پادمانهای جامع آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تحت فشار قرار گیرد.

اسحاق آل حبیب در زمینه مقابله با آزمایشات هسته ای نیز تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است که انجام آزمایش هسته ای به هر وسیله ای، از جمله از طریق شبیه سازی توسط ابررایانه ها باید پایان یابد، چراکه این امر مغایر اصول و روح کلی معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای و تعهدات کشورهای دارنده سلاح هسته ای است.