علیرضا محجوب در گفتگو با افکار گفت: تلاش اصولگرایان برای رسیدن به یک فهرست مشترک در انتخابات آتی مجلس زود هنگام است اما هر گروهی که به پیروزی خود خوشبین تر است سریع تر کارهای انتخاباتی را شروع می کند که شاید همین مسئله موجب تفرق و تشدید اختلاف سلیقه بین آنها شود.
دبیرکل خانه کارگر راجع به علت سکوت اصلاح طلبان و عدم تحرک آنها در فضای سیاسی کشور خاطرنشان کرد: بیشتر از یکسال تا انتخابات مجلس نهم زمان باقی است و رایزنی های زود هنگام می تواند به جای نزدیک کردن مواضع، شرایط را برای تعامل و اتحاد سخت تر کند.
وی افزود: هر جریانی حق دارد برای حضور در رقابت سیاسی آینده حتی سال ها قبل از آن برنامه ریزی کند اما این کار در قالب جلسات داخلی به دور از فضای رسانه ای رخ دهد بهتر است زیرا در غیر اینصورت اتخاذ مواضع گروه ها و طیف ها در صحنه مطبوعات و خبرگزاری ها، اختلاف نظرات را تشدید می کند تا جایی که همراهی یکپارچه را عملا غیر ممکن می سازد.
نماینده اصلاح طلب تهران در مورد ادعای برخی محافل خبری مبنی بر تشتت دیدگاه میان اصلاح طلبان تصریح کرد: اصلا در جریان اصلاحات فعالیت سیاسی که بخواهد منجر به بروز اختلاف شود وجود ندارد از این رو اظهارنظرات در این باره تصورات شخصی افراد است که رسانه ای می شود.
وی در پایان اضافه کرد: وقتی جلسه ای یا حرکتی صورت نگرفته یا موضوعی در دست بررسی نیست صحبت از اتحاد یا انشقاق کردن اصلاح طلبان پایه و اساس درستی ندارد و همانطور که گفته شد تا رقابت سیاسی آتی در کشور زمان طولانی باقی مانده و بهترین زمان برای شروع تحرکات سیاسی ماه های نزدیک به انتخابات است.