به گزارشافکارنیوزآرش حسینی پژوه از همکاران سایت روز آن لاین در واکنش به مواضع دوگانه دولتمردان غربی و از جمله کانادایی نوشت: دولت کانادا فراموش کرده که در همان گوشه و کنارها، دولتی که خاک سه کشور را اشغال کرده، وجود دارد؟ فراموش کرده همان دولت چندین کلاهک هسته ای دارد و حتی عضو هیچ پیمان بین المللی هم برای نظارت به بمب های هسته ای اش نیست. آیا آنها از وضعیت حقوق بشر در عربستان بی خبرند؟ از صدها کودک زندانی در اسرائیل بی خبرند؟ از هزاران فلسطینی در حبس و حصر بی خبرند؟

وی می افزاید: ایران در سوریه دخالت می کند؟ اصلا حرفتان درست اما آیا یادتان رفته فاجعه یازده سپتامبر به دست شهروندان کدام کشور رخ داد؟ به خاطر دارند در همین یکی دو سال گذشته چند دانشمند هسته ای در ایران به وسیله عملیات های تروریستی کشته شدند؟ دولتمردان غرب اگر اینها یادشان نیست، اما ما یادمان هست، حتی یادمان هست هنوز، وقتی حرف از گفتگوی تمدن ها می زدیم، ما را محور شرارت خواندند!

وي نوشت: براي ما روشن است كه اسرائيل و عربستان متحدان خوبي براي آنها هستند، اين استانداردهاي دوگانه براي ما آشناست، امنيت جهان گمان نمي كنم چندان برايشان با ارزش باشد، امنيت اسرائيل اما آنقدر ارزش دارد كه چشم بر روي تمام بدي هايش ببندند. هيچ كدام از نگراني هاي ما درباره حقوق بشر و... دليلي نمي شود تا چشم و گوشمان را در مقابل استانداردهاي دوگانه كشورهاي غربي ببنديم و براي هر اعمال فشاري بر دولت ايران برايشان سوت و كف بزنيم! ما مي بينيم.