به گزارشافکارنیوزبه نقل از فارس، جمعی از کارگزاران مراکز مخابرات روستایی استان آذربایجان غربی، لرستان و کردستان صبح امروز(یکشنبه) در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

این تجمع کنندگان خواستار اجرایی شدن بیمه درمانی بر اساس مصوبه مجلس و عقد قرارداد با آنها مطابق قانون وزارت کار بودند.

جمعی از کارگزاران مراکز مخابرات روستایی آذربایجان غربی که در مقابل مجلس تجمع کرده بودند، پلاکاردهایی در دست داشتند که در آنها عنوان شده بود چندین ماه بدون دستمزد و قرارداد مشغول کار در این مراکز هستند.