به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، عصر فردا دوشنبه، جلسه هماندیشی سران قوهمجریه، قوهقضاییه و قوهمقننه به میزبانی قوهقضاییه و در دفتر آیتالله آملی لاریجانی برگزار میشود.