افكار نيوز -"سلیم صایغ" وزیر امور اجتماعی لبنان این شواهد را دارای اهمیت بسیار دانست و از دادگاه تحقیق حریری خواست به اسناد نصرالله توجه کند.

" نبیل دوفریج " عضو فراکسیون لبنان تحلیل دبیرکل حزب الله را برای دستیابی به حقیقت منطقی توصیف کرد اما تصاویر ارایه شده را راضی کننده ندانست.

" فارس سعید " عضوگروه چهارده مارس درواکنشی منفعلانه آن را قانع کننده ومطابق انتظارندانست.

به گزارش افکار به نقل از مهر، ‌المنار نوشت: وی مدعی شد که حزب الله با این اقدام مرتکب اشتباه بزرگی شده است و دلایل ارایه شده کافی و قانع کننده نبود.

" خالد زهرمان " عضو فراکسیون المستقبل لبنان گفت: بازپرسان بین المللی هیچگاه احتمال دست داشتن اسرائیل را در ترور حریری بعید نداسته اند اما آنچه نصرالله عنوان داشت کلی بود.

" امین وهبه " نماینده لبنانی برضرورت گردآوری پرونده کاملی از دلایل نصرالله تاکید کرد و افزود: نگرانی دبیرکل حزب الله بجا است نباید از اسرائیل غافل بود. طمع ورزی اسرائیل به لبنان باید عامل وحدت لبنانی ها شود.

" نجاح واکیم " سخنان نصرالله را قابل تامل دانست و آن را کلامی مسئولانه از مردی مسئولیت پذیر توصیف کرد.

" کمال شاتیلا " رئیس کنگره مردمی لبنان شواهد نصرالله را مهم برای اتهام زنی به اسرائیل دانست و از دولت لبنان خواست که از دادگاه بین المللی برای گنجاندن این دلایل فشار وارد کند.
وی دستاوردهای مقاومت را درهمه زمینه ها بویژه نفوذ به هواپیماهای جاسوسی رژیم صهیونیستی را باعثمباهات اعراب ومسلمانان دانست.

" طلال ارسلان " رئیس حزب دموکراسی لبنان شواهد دبیر کل حزب الله را آشکار کننده ضعفهای دادگاه تحقیق حریری دانست.

وی افزود: این پیامی به مقامات اسرائیل بود که حزب الله رقیب جدی درعرصه تکنولوژی است و خود اسرائیلی ها بیش از دیگران مفهوم سخنان نصرالله را می دانند.

" فایز شکر " از وزرای سابق لبنان سخنان نصرالله را به مثابه نقشه راه دانست وآن را راه واقعی کشف حقایق ترور رفیق حریری برشمرد.

" قاسم هاشم " عضو فراکسیون آزادی و توسعه لبنان گفت: پس از شواهد متقنی که دبیرکل حزب الله ارایه داد جای هیچ شکی باقی نمی مانند که اسرائیل درترور حریری دست داشته است وهرآنچه دادگاه بین المللی نظر دهد باطل است.

وی افزود: نباید اسیرتبلیغات دامنه داراسرائیل درمقصردانستن مقاومت شویم نصرالله همیشه دراظهاراتش صادق بوده است و حقیقت را به طور جزیی بیان کرد..

/ ب.