روزنامه کیهان در ستون گفت وشنود خود نوشت:
گفت: علیرضا پهلوی فرزند سوم شاه معدوم در خانه شخصی خود در بوستون آمریکا خودکشی کرد.

گفتم: خواهرش لیلا هم چند سال قبل در لندن خودکشی کرده بود.

گفت: شایع شده بود که رضا پهلوی لیلا را به خاطر بالا کشیدن ثروتش کشته است و بعید نیست علیرضا هم به همین سرنوشت دچار شده باشد.

گفتم: معلوم است که این خاندان به اعضای خانواده خود هم رحم نمی کنند!

گفت: رضا ربع پهلوی و مادرش در اطلاعیه ای اعلام کرده اند که علیرضا از شکست جنبش سبز!! در ایران به شدت دچار استرس شده بود و غیرتش اجازه نداد به زندگی ادامه دهد و خودکشی کرد!

گفتم: یعنی سران فتنه و آقا رضا ربع پهلوی غیرت ندارند که هنوز خودکشی نکرده اند؟!

گفت: البته آقا رضا ربع پهلوی گفته است «من در یک تقاطع بزرگ میرحسین موسوی را یافتم و با یکدیگر همراه شدیم و به جنبش سبز امید بستیم»!

گفتم: این حرف ربع پهلوی را به خاطر داشته باش تا فردا که نوبت خودکشی او فرا رسید، موسوی جر نزند و از ادامه همراهی و همکاری با ربع پهلوی طفره نرود.

گفت: چه عرض کنم؟!

گفتم: از مکتب داری به نام مزید پرسیدند نظرت درباره یزید چیست؟ گفت؛ لعن او روا نیست چون اهل قبله بوده است! این ماجرا برای عالمی بازگو کردند که مزید چنین گفته است تو چه می گویی؟ جواب داد ؛ هزار لعنت بر یزید و هزار دیگر بر آن مزید!