اطلاعات رسیده به تابناک، حاکی است در یک ماه گذشته، چند تن از اعضای فعال رسانههای گوناگون، مورد سرقت خودرو، وسایل خودرو و وسایل شخصی قرار گرفتهاند و با توجه به این سرقتها از فعالان رسانه، احتمال سریالی بودن این سرقتها می رود!

بنابر این گزارش، در یک ماه گذشته سه مورد سرقت خودرو و وسایل درون آن، به ویژه اسناد و مدارک، سرقت خود خودرو و زورگیری و سرقت تلفن همراه خبرنگاران و برخی مدیران فعال رسانه‌های گوناگون گزارش شده است.

نکته جالب اینجاست که در سرقت وسایل درون خودرو، هیچ‌یک از وسایل از جمله ضبط و… سرقت نشده و سارقان، تنها به سرقت اسناد و مدارک داخل خودرو بسنده کرده‌اند که در این میان، برخی اسناد و مدارک اخبار منتشره در رسانه‌ها نیز دیده می‌شود.

در این باره باید گفت: در موارد گزارش شده، سارقان به شکلی حرفه‌ای اقدام کرده اند به گونه ای که در خودروها به صورت فنی باز شده و هیچ‌گونه نشانی از شکستن شیشه و… به چشم نمی خورد و همچنین سرقت خودروی یکی از خبرنگاران نیز به صورت حرفه ای انجام شده است.

بنا بر این گزارش، در جدیدترین مورد سرقت نیز شب گذشته، دو نفر راکب یک موتورسیکلت پولسار با خیال راحت و به صورت حرفه‌ای با یک شوکر به جان یکی از مدیران فعال رسانه افتاده و تنها موبایل وی را به سرقت برده‌اند؛ موردی کهبا توجه به سرقت نکردن پول نقد و… از وی، نشان از برنامه‌ریزی‌شده بودن این کار دارد!

ناگفته نماند، هرچند پلیس رفت و آمد برخی موتورسیکلت‌ها را ممنوع اعلام کرده، موتوسیکلت پولسار که دارای شتاب و قدرت مناسبی است و در عمده سرقت‌ها و زورگیری‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد، همچنان در حال رفت‌وآمد و خرید و فروش است.

گفتنی است، با توجه به این موارد، احتمال میرود این سرقتها، سریالی و برنامهریزیشده انجام شده باشد که لزوم پیگیری جدی مسئولان تأمین امنیت جامعه (پلیس) کاملا آشکار و روشن است.