به گزارش فارس، اين منبع علت اين تاخير را غيبت رئيسجمهور و نخستوزير لبنان از اين كشور دانست و تصريح كرد كه مشايي قرار است پيام "محمود احمدي نژاد " رئيسجمهور كشورمان را كه درباره آمادگي ايران براي همكاري براي رسيدن به راهحلها و تقويت توافق سعودي - سوري است را به "ميشل سليمان " رئيسجمهور و "سعد الحريري " نخستوزير لبنان تحويل دهد.

این منبع می‌افزاید که حضور مشایی در لبنان در راستای اعزام سلسله هیئت‌های ریاستی ایران است که رئیس‌جمهور برای رسیدن به توافق مورد نیاز در مذاکرات سوریه و عربستان به سوی کشورهای منطقه اعزام کرده است.

این منبع ایرانی می‌افزاید که اقدام رئیس‌جمهور در راستای بیانات و دستورات شفاف مقام معظم رهبری حضرت آیت‌‌الله خامنه‌ای است که در دیدار با " حمد بن خلیفه آل ثانی " امیر قطر درباره بطلان دادگاه بین‌المللی و تصمیمات آن صادر شده است.

بر اساس این گزارش این اقدام در راستای ممانعت از صدور رای اولیه دادگاه حریری و خارج کردن آن از تاثیرگذاری در عرصه سیاسی لبنان است و تنها به دنبال تاخیر در صدور این حکم نیست.

پيش از اين قرار بود اين سفر در هفته جاري برگزار شود، اما به تعويق افتاد و هنوز هم به صورت رسمي زمان دقيقي براي آن اعلام نشده است.