مديركل دفتر وزارتي صادق محصولي، وزير رفاه و تامين اجتماعي سعي دراعمال نفوذ حداكثري و نامتعارف درتمام امور مربوط به اين وزارتخانه و سازمانهاي تابعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي دارد.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، محمدرضا حسینی که مشاوروزیر و مدیرکل دفتر وزارتی محصولی در وزارت رفاه است تمام اهتمام خود را به‌ انتصاب افراد نزدیک به خود درسمت‌های مدیریتی وزارت رفاه و سازمان‌های تابعه‌کرده به کار بسته وحتی‌ گفته می‌شود وی با مدیرعاملان برخی صندوق‌های تابعه وزارت رفاه نیز اختلاف سلیقه دارد.

شنیده‌ها حاکی است که حسینی به رحمت‌الله حافظی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی فشار آورده که مدیرکل بازرسی سازمان تامین اجتماعی فرد معرفی شده از سوی وی باشد که گویا حافظی زیر بار این فشار و توصیه نرفته‌است.

هرچندکه گفته می‌شود روابط عمومی، حراست و بازرسی وزارت رفاه نیز با هماهنگی مدیرکل دفتر وزارتی وزیر فعالیت می کنند اما وی سعی می‌کند که این ادارات کل که زمانی فقط از وزیر رفاه و تامین اجتماعی دستور می‌گرفتند با هماهنگی بیشتر وی مشغول کار باشند.

گفتنی است، بررسی سوابق محمدرضا حسینی بیانگر این است که وی فاقد رزومه مدیریتی قابل ملاحظه‌ای است. جز این که در دوران حضور محصولی در وزارت کشور او معاون مدیرکل دفتر وزارتی محصولی دراین وزارتخانه بوده به گونه‌ای که حتی سایت رسمی وزارت رفاه و تامین اجتماعی برخلاف سایر مدیران وزارت رفاه در قسمت معرفی حسینی چیزی برای گفتن نداشته است.

به نظر ميرسد ادامه رفتارهاي نامتعارف حسيني در وزارت رفاه و تامين اجتماعي ميتواند سبب ايجاد مشكلات بزرگتر و برخی حاشیه ها در اين وزارتخانه و سازمانهاي تابعه شود.