به گزارش فارس، برنامه امشب "ديروز، امروز، فردا " با حضور حجتالاسلام مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور، الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و حجتالاسلام سيدمحمدرضا ميرتاجالديني معاون پارلماني رئيسجمهور بعد از خبر سراسري ۲۲ شبكه سوم سيما روي آنتن ميرود.

قرار است نمايندگان سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه در اين برنامه زنده تلويزيوني موانع مبارزه با مفاسد اقتصادي را تشريح و در خصوص عملكرد خود پيرامون فرمان هشت مادهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي به مردم گزارش بدهند.