به گزارش واحد مرکزی خبر ، صالحی پس از این دیدار در جمع خبرنگاران، نتایج گفتگوهایش با آیت الله سیستانی را بسیار خوب توصیف کرد و گفت : از ایشان برای موفقیت در کارهایمان طلب دعا کردیم.

صالحی در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت حامل سلام ویژه مقام معظم رهبری برای آیت الله سیستانی بود.

سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از حضور آیت الله سیستانی در عراق ابراز خرسندی کرد و گفت حضور آیت الله سیستانی در چنین مرحله حساسی از تاریخ سیاسی باعثبرقراری امنیت و آرامش در بین ملت عراق شده است.

صالحی هم اکنون در بیت آیت الله سید محمد سعید حکیم از مراجع عراق حضور دارد و با وی در حال دیدار وگفتگو است. وی قرار است با آیات عظام اسحاق فیاض وبشیر نجفی هم دیدار کند.