محرمانه نیوز نوشت:

متاسفانه عده ای هیچ توجه ای به پندها و اندرزهای رهبر معظم انقلاب ندارند و همچنان با تاکید بر ادامه روند هتاکانه خود سعی بر ایجاد تنش و حاشیه در بین مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی دارند.

سید حسن علوی خواهرزاده حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان که این روزها در کمال آرامش مسئولان نظام را به باد توهین افترا می گیرد در تازه ترین یادداشت خود با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر عدم توجه به مسائل فرعی در کشور فرمایشات معظم له را به سود خود تفسیر به رای کرده و مدعی شده است که نمی توان از مسئله خطرناک فرعی چون کراک صرف نظر کرد چون موضوع فرعی است.

این نویسنده در ادامه یادداشت خود به مشایی اشاره کرده و مدعی شده است که همانگونه که نمی توان نسبت به مسئله فرعی کراک در جامعه بی تفاوت بود به همین نسبت نمی توان به سادگی از کنار مسئله فرعی مشایی عبور کرد.

متاسفانه تیم خبری کیهان و وابستگان آن در نقادی های خود ترور شخصیت و هتاکی و توهین به افراد حقیقی و حقوقی را به نقادی منصفانه و منطقی ترجیح می دهند.

البته ناگفته پیداست که عملکرد ناموزون و غیر متعارف این نویسنده جوان سایت صراط نیوز برگرفته از ذهن آشفته وی است که در فحشنامه های خود از چنین ادبیات چالواداری و به دور از منش و مرام یک روزنامه نگار متشخص استفاده می کند.

به هر حال برآیند کاری این نویسنده جوان سایت صراط نیوز به پای حاج حسین شریعتمداری نوشته می شود چرا که ناگفته پیداست این نویسنده جوان با سوء استفاده از نسبت خود با مدیر مسئول روزنامه کیهان اینگونه مسئولان خدوم نظام را به باد فحاشی و هتاکی می گیرد.