افكار نيوز - پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مدارک کافی برای محاکمه خاخام موردخای (موتی) الون به دلیل ارتکاب موارد تجاوزجنسی وجود دارد.
پلیس این رژیم همچنین اعلام کرد که این خاخام متهم به ارتکاب اقدامات ناشایست علیه دو نفر از افراد زیردست خود است.

به گزارش مشرق، ‌الون یک خاخام ارشد در جنبش صهیونیسم - مذهبی است.
تعدادی ازخاخام‌ها پس ازآنکه این خاخام توافقنامه‌ای مبنی برکاهش و محدودیت فعالیتهای خود را نقض کرد، اعلامیه‌ای را صادر کرده و در آن الون را با یک رسوایی جنسی مرتبط دانستند.

/ب.