در جريان ديدار آمريكا و اسلووني تماشاگران تيم ملي آمريكا اعتراضات شديدي به داور مسابقه داشتند و وقتي سوت پايان بازي به صدا درآمد، آلتيدوره بازيكن آمريكا عملكرد داور ماليايي را مورد انتقاد قرار داد و به او اعتراض كرد.

پس از این صحنه‌ها هواداران اسلوونی درگیری فیزیکی با تماشاگران آمریکا داشتند و در حالی که ورزشگاه را ترک می‌کردند، به هواداران آمریکا لقب فاشیست دادند.

هواداران تیم ملی اسلوونی پرچم آمریکا را به آتش کشیدند و در نهایت با دخالت ماموران امنیتی هواداران راه خود را جدا کرده و ورزشگاه را ترک کردند.

در جریان دیدار دو تیم مامورانی با لباس‌های نارنجی که تعدادشان بسیار زیاد بود مقابل جایگاه هواداران دو تیم استقرار یافته بودند.