افكار نيوز - رحيم مشايي که صبح امروز (چهارشنبه) در جمع مديران و سردبيران خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) حضور يافت، کارت خبرنگار افتخاري ايرنا را از "علي اکبر جوانفکر" مشاور رييس جمهور و مدير عامل اين سازمان دريافت کرد.
پیش از این، محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور، منوچهر متکی وزیر امور خارجه، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی و جمعی دیگری از مسوولان که در خبرگزاری حضور یافتند، کارت خبرنگار افتخاری ایرنا را دریافت کردند.

/ ب.