به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، مراسم رژه نیروهای مسلح و عدوات و تجهیزات نظامی پیشرفته در حال برگزاری است و در این مراسم علاوه بر سامانه های موشکی و راداری و انواع موشک های شهاب و زلزال، سامانه موشکی بهینه سازی شده s۲۰۰ و تانک بهینه سازی شده ذوالقار و سامانه موشکی رعد نیز برای اولین بار به نمایش گذاشته شد.

در رژه امسال نیروهای زمینی و هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سامانه موشکی دوربرد قدر اف با برد ۲۰۰۰ کیلومتر به همراه سامانه موشکی دو مرحله ای سجیل با سوخت جامد، موشک فاتح ۱۱۰، موشک خلیج فارس، موشک میانبرد قیام و هم چنین سامانه موشکی شهاب ۲ را به نمایش گذاشتند.