افکارنیوز

: امروز به جهانیان می‌گوییم این امام عظیم، نوهٔ پیامبر خدا و این دین پیامبر خداست. حسین، کربلا، اهل بیت، صحابه و امت این پیامبر هر چه دارند از این پیامبر عظیم، محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. پس به هیچ وجه هیچ کس خیال نکند، در عرصهٔ این پیکار امکان تساهل یا گذشت هست.

پس‌‌ همان گونه که آغاز کردیم، به پایان می‌بریم:

ای پیامبر خدا… جان و خونم… پدر و مادرم… خانواده و فرزندانم… و همهٔ اموالم… و هر چه خدا مرا از آن بهره‌مند ساخته… فدای کرامت تو… و آبرو و شرافت تو… خون‌های ما… جان‌های ما… فرزندان ما… زندگی ما… بی‌ارزش است در برابر… کرامت پیامبر خدا… آبروی پیامبر خدا… شرافت پیامبر خدا… و خدا شاهد آن‌چه می‌گوییم است… و خون‌های شهدایمان شهادت می‌دهند… و زخم‌های جانبازانمان شهادت می‌دهند… و خانه‌های ویرانمان شهادت می‌دهند… تا آخرین قطرهٔ خونمان… سکوت نخواهیم کرد… در برابر توهین به پیامبرمان… و فریادمان خروشان خواهد ماند… «لبیک یا رسول الله» ….

این جملات، جملات پایانی سید حسن نصرالله در راهپیمایی لبنانی‌ها در اعتراض به ساخت فیلم توهین آمیز ضد اسلامی در آمریکاست؛ جملاتی که نشان دهنده روح یگانگی مسلمانان در مسأله‌ای همچون اهانت به رسول خداست. در زمانی که در برخی از کشورهای عربی، القاعده و طرفداران القاعده با خشونت و قتل و عام در زمین غرب بازی می‌کنند و اسلام را آنگونه که غرب می‌خواهد به دنیا معرفی می‌کند، سید حسن نصرالله فرصت مغتنمی است. کسی که اهانت به رسول رحمت را برنمی‌تابد و این فرصت را زمینه‌ای برای اتحاد همه مسلمانان می‌داند و چنان حماسی غیرت خود را بر دین و رسول خدا نشان می‌دهد که تردیدی برای طرف مقابل باقی نمی‌گذارد که باید سر در جیب خاموشی فرو برد.

سید حسن نصرالله و مردم لبنان در اعتراض به جسارت آمریکایی‌ها، احساسات اصیل مسلمانانی را نشان می‌دهند که رسول خدا و رسالتش را تکمیل کننده مکارم اخلاق می‌دانند و پیوند وفای خود با رسول خدا و رسالتش را با زبان احساسی بیان می‌کنند که روح انسان‌های آزاده را به جنب و جوش وامی‌دارد؛ این صدا، صدای اعتراض خاموش نشده است. این فریاد، فریادی است که خاموش شدنی نیست.

ای پیامبر خدا… جان و خونم… پدر و مادرم… خانواده و فرزندانم… و همهٔ اموالم… و هر چه خدا مرا از آن بهره‌مند ساخته… فدای کرامت تو… و آبرو و شرافت تو… خون‌های ما… جان‌های ما… فرزندان ما… زندگی ما… بی‌ارزش است در برابر… کرامت پیامبر خدا… آبروی پیامبر خدا… شرافت پیامبر خدا… و خدا شاهد آن‌چه می‌گوییم است… و خون‌های شهدایمان شهادت می‌دهند… و زخم‌های جانبازانمان شهادت می‌دهند… و خانه‌های ویرانمان شهادت می‌دهند… تا آخرین قطرهٔ خونمان… سکوت نخواهیم کرد… در برابر توهین به پیامبرمان… و فریادمان خروشان خواهد ماند… «لبیک یا رسول الله» …

لینک فیلم