واحد مركزي خبر به نقل از خبرگزاري فرانسه گزارش داد:دانیل بلمار دادستان کل دادگاه ویژه محاکمه عوامل ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان از مقامات لبنانی خواست اطلاعات حسن نصرالله ، دبیر کل حزب الله لبنان را درباره ترور حریری در اختیار وی قرار دهند. بلمار از حسن نصرالله خواست قدرت خود را برای تسهیل در روند تحقیقی که این دادگاه در حال انجام است بکار بندد/ص