به گزارش افكار به نقل از آتی، یک منبع آگاه طی چند روز گذشته فاش كرد: چند تن از عناصر مرتبط با گروهک تروریستی پژاک در یکی از استانهای غربی کشور بازداشت شدند.
این افراد قبل از اینکه بتوانند هرگونه اقدام تروریستی طبق برنامه ریزی های خود انجام دهند، با شناسایی به موقع و اشراف امنیتی بازداشت شده و به زندان منتقل شدند.
این در حالی است که این گروهک به تازگی دست به گسترش اقدامات تروریستی در منطقه زده که با هوشیاری نهادهای امنیتی از هرگونه اقدام به اعمال تروریستی باز مانده است.

/ب.